Home

Vision Equipment Co, Ltd là một công ty hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực thiết bị đào tạo kỹ thuật. Chúng tôi chuyên thiết kế, sản xuất và khai thác các thiết bị dạy nghề và phòng thí nghiệm. Các thiết bị này là công cụ nhằm đạt được hai mục tiêu đào tạo quan trọng trong nhiều lĩnh vực công nghệ.

  • Để đơn giản hóa quá trình học tập của học sinh bằng cách tích hợp các yếu tố cụ thể vào các lý thuyết đã học được trong lớp học và trong sách giáo khoa.
  • Để đơn giản hóa công việc của giáo viên bằng cách chứng minh lý thuyết được áp dụng trong thực tế như thế nào.

Vision Equipment Co., Ltd hợp tác với các nhà cung cấp trên thế giới để sản xuất thiết bị dạy nghề phù hợp với các tiêu chuẩn quốc gia, khu vực và quốc tế của Tổng cục Dạy nghề.

Thiết bị dạy nghề của chúng tôi đáp ứng cho các khóa học kỹ thuật được mô tả trong chương trình giảng dạy của các trường kỹ thuật, dạy nghề và các trường đại học. muốn đóng góp thiết thực vào sự thành công của nền giáo dục và sẽ là đối tác chuyên nghiệp, đáng tin cậy cho mọi khách hàng.