CIMIF 2017 – VEC will join at Phnom Penh, Cambodia

[:vi]Kính gửi các doanh nghiệp đối tác, khách hàng của V.E.C!

Nhằm mở rộng thị trường, kết nối với các doanh nghiệp trong và ngoài nước, V.E.C sẽ mang những giải pháp tự động hóa tối ưu đến triển lãm CIMIF 2017, Cambodia. CIMIF 2017 là bước khởi đầu để V.E.C tìm hiểu và tiến vào thị trường Cambodia trong thời gian sắp tới. Đây cũng là cơ hội kết nối và hợp tác với các doanh nghiệp trên thị trường Cambodia nói riêng và Đông Nam Á nói chung. Triển lãm bao gồm 14 quốc gia từ các khu vực trên thế giới tham gia như: Bulgaria, CPC, China, Hong Kong, Japan, Malaysia, Singapore, Taiwan, Thailand, Vietnam, Germany, Italy, India và Việt Nam.

Thông tin Triển lãm CIMIF 2017, The Cambodia Int'l machinery Industry Fair:

Thời gian: 25-28/8/2017

Địa điểm: Trung tâm Hội nghị và Triển lãm – Đảo Kim cương (Diamond Island Convention and Exhibition Center), Phnôm Pênh, Campuchia

Đơn vị tổ chức: CTY CHAN CHAO, Taiwan

Đồng tổ chức: Phòng TM CPC (CCC)

Đơn vị bảo trợ: Tổng cục XTTM (TPD), Bộ Thương mại CPC

Quy mô triễn lãm:

Tổng DT khu trưng bày: 6.000m2

9.000 khách tham dự (visitors)

175 thương hiệu

250 gian hàng

14 Quốc gia tham gia (Bulgaria, CPC, China, Hong Kong, Japan, Malaysia, Singapore, Taiwan, Thailand, Vietnam, Germany, Italy, India, Vietnam)

Ngành nghề: 

- Máy móc, thiết bị, phụ tùng & linh kiện cho ngành cao su, nhựa, in ấn & bao bì; chế biến thực phẩm; nông nghiệp;

- phụ tùng & linh kiện ô tô

- Kim loại, máy móc công cụ; cơ khí & tự động hóa;

- Năng lượng & Điện

 

VEC Cambodia

VEC Cambodia

VEC Cambodia

VEC Cambodia[:en]Dear Business Partners, Customers of V.E.C!

To expand the market, connect with domestic and foreign enterprises, V.E.C will bring the optimal automation solutions to CIMIF 2017, Cambodia. CIMIF 2017 is the first step for V.E.C to explore and enter the Cambodia market in the near future. This is also the opportunity to connect and cooperate with businesses in the Cambodia market in particular and Southeast Asia in general. The exhibition covers 14 countries from all over the world, including Bulgaria, CPC, China, Hong Kong, Japan, Malaysia, Singapore, Taiwan, Thailand, Vietnam, Germany, Italy, India and Vietnam.

Information Exhibition CIMIF 2017, The Cambodia Int'l machinery Industry Fair:

Time: 25-28 / 8/2017

Venue: Diamond Island Convention and Exhibition Center, Phnom Penh, Cambodia

Organizer: CTY CHAN CHAO, Taiwan

Co-organized by: CPC Chamber of Commerce (CCC)

Sponsor: General Department of Trade Promotion (TPD), Ministry of Commerce CPC

Exhibition size:

Total exhibition area: 6.000m2

9,000 visitors

175 brands

250 booths

14 Countries participating (Bulgaria, CPC, China, Hong Kong, Japan, Malaysia, Singapore, Taiwan, Thailand, Vietnam, Germany, Italy, India, Vietnam)

Career:

- Machinery, equipment, spare parts & components for rubber, plastic, printing & packaging; Food Processing; Agriculture;

- auto parts & accessories

- Metal, machine tools; Mechanical & Automation;

- Electric power

 

VEC Cambodia

VEC Cambodia

VEC Cambodia

VEC Cambodia[:]