Mô hình hoá thành phần

Mang các tệp CAD vào cuộc sống bằng công cụ mô hình hóa thành phần mạnh mẽ của chúng tôi. Visual Components Professional cho phép bạn tùy chỉnh các khối của các thành phần: hình học, hành vi và thuộc tính. Bạn có thể thêm các cấu trúc động học và các hành vi chức năng với các mô hình CAD được nhập vào, sửa đổi các chi tiết tính năng của các mô hình hiện có và xây dựng thư viện các thành phần của bạn.

gói mô phỏng 3D Professional
gói mô phỏng 3D Professional

Wizards

Tạo các thành phần cho thế giới Visual Components dễ dàng hơn và nhanh hơn. Wizards của mô hình thành phần giúp đưa vào quá trình phát triển thành phần bằng cách yêu cầu các đầu vào đơn giản và tự động định cấu hình các hành vi của thành phần. Tiết kiệm thời gian mô hình hóa nhiều loại thành phần thông thường và kích hoạt các tệp CAD của bạn vào thế giới 3D nhanh hơn.

Giản thể hình học

Giảm kích thước tệp và cải thiện hiệu suất mô phỏng bằng cách đơn giản hóa và loại bỏ các chi tiết không cần thiết từ các mô hình của bạn.

gói mô phỏng 3D Professional
gói mô phỏng 3D Professional

CAD cơ bản

Xây dựng hình học 3D mới và sửa đổi các tệp CAD được nhập bằng bộ công cụ mô hình hóa. Visual Components có một bộ công cụ để tạo, chỉnh sửa và tuỳ chỉnh hình học, hình dạng rắn và cấu trúc. Thực hiện cập nhật nhanh các mô hình 3D của bạn, ngay bên trong sản phẩm.

Follow by Email
Facebook
Facebook
Google+
Google+
YouTube